top of page

เทศกาลวูดู
โตโก - เบนิน

Ethnic expedition to tribes of Togo and Benin & the annual Voodoo Festival

วันที่ 3-11 มกราคม 2566 (9 วัน 8 คืน )

เริ่มที่ Lome, Togo/ จบที่ Cotonou, Benin

จำนวนนักเดินทาง 8-12 ท่าน

ราคา 79,500 บาท (แชร์ห้อง Double) / พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,500 บาท

Itinerary pic.png

วันที่ 1 อังคารที่ 3 มกราคม 2566 : Arrive in Lome, Togo

เดินทางถึงเมืองโลเม่ ประเทศโตโก ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่านที่สนามบิน เข้าเชคอินที่โรงแรม (ห้องพักสามารถเชคอินได้เวลา 14.00) เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำพร้อมกัน

ที่พัก: โรงแรม Napoleon Lagune หรือเทียบเท่า

อาหาร: -

 

วันที่ 2 พุธที่ 4 มกราคม 2566 : Lome City Tour

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จัตุรัสอิสรภาพ โบสถ์ และตลาด เพลิดเพลินกับการชอปปิ้งผ้าลายแอฟริกันสีสดใส ราคาไม่แพง และตลาด Akodessewa ตลาดวูดู ที่จำหน่ายทั้งเครื่องรางของขลัง ยาตำรับผีบอก ซากสัตว์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมวูดู หน้ากากต่างๆ โลเม่จัดได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักชอป ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก พร้อมต่อรองราคาอย่างสนุกสนานได้ที่นี่

ที่พัก: โรงแรม Napoleon Lagune หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 3 พฤหัสที่ 5 มกราคม 2566 : Lome – Sokode

ออกเดินทางสู่เมือง Sokode ระหว่างทางแวะพักที่เมือง Notse บ้านของชนเผ่า Eweที่อพยพมาจากประเทศการ์น่า ขับรถผ่านเมือง Atapkame และแวะอีกครั้งที่เมือง Anie เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการประดับตกแต่ง ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ จาก calabash (พืชกลุ่มน้ำเต้า) โดยคาลาบาช นั้นในแอฟริกาสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องดนตรี ชามใส่อาหาร น้ำ สิ่งของต่างๆ 

เข้าเชคอินที่โรงแรม Central Sokode และพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำพร้อมกัน และชมเต้นรอบกองไฟ ที่มีทั้งความตื่นเต้น หวาดเสียว โดยนักเต้นย่ำเท้าอยู่บนกองไฟร้อนๆ หรือแม้กระทั่งนำถ่านร้อนๆ เข้าปาก คล้ายคลึงกับการเต้นที่ภูเก็ตที่เดียว

ที่พัก: โรงแรม Central Sokode หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 4 ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 : Sokode – Kpalime

มุ่งหน้าสู่เมือง Kpalime เข้าชมหมู่บ้าน Kouma-konda ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปลูกกาแฟออร์แกนิค นอกจากนั้นท่านจะได้ชมงานฝีมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติก ไม้แกะสลัก หม้อดินเผาที่หมู่บ้าน Kloto 

ช่วงเย็นท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเต้น Akpesse หรืออีกชื่อคือ การเต้น Ewe ชนเผ่าEwe นั้นสามารถพบได้ในโตโก เบนิน การ์น่า

ที่พัก: โรงแรม Jess Kpalime หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 5 เสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 : Kpalime - Lome, Togo – Cotonou – Ouidah, Benin

เดินทางข้ามชายแดนไปยังประเทศเบนินโดยรถยนต์ เยี่ยมชมป่า Kpasse ตามตำนานเล่าขานในศตวรรษที่ 14 หัวหน้าเผ่าได้เข้ามาหลบศัตรูอยู่ในป่าและแปลง ร่างตนเองเป็นต้นไม้ ท่านจะได้เข้าชมวัดงูเหลือม ที่ในปัจจุบันคนใน Ouidah จำนวนมากยังให้ความเคารพ และบูชาเทพเจ้างู  งูนั้นถูกใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ของวูดูโดยเชื่อว่า งูสามารถปกป้องสิ่งชั่วร้ายต่างๆ

 

นำท่านเชคอินที่โรงแรม Djegba เมือง Ouidah ,  พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก: โรงแรม Djegba หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 6 อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 : Ouidah - Ganvie – Porto Novo – Ouidah

เดินทางไปยังหมู่บ้าน Ganvie ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ Nakoue หมู่บ้านลอยน้ำของชาว Tofinu ที่มีคนอาศัยอยู่ถึง 25,000 คน โดยชาว Tofinu นั้น ได้หลบหนีจากการถูกจับไปเป็นทาสในศตวรรษที่16 โดยกองทัพ Dahomey ที่จับคนไปขายให้กับชาวโปรตุเกส ในช่วงปี 1730 เมืองนี้ถูกเรียกว่าเมือง Porto – Novo เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับเมือง Porto ในโปรตุเกส /พาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Ethnographic ที่ท่านจะได้ทราบประวัติความเป็นมา ชนเผ่าต่างๆ ในบริเวณนี้ /พระราชวังอายุ 300 ปี ของ King Toffa /มัสยิดซึ่งในอดีตเคยเป็นโบสถ์มาก่อน จากนั้นเดินทางกลับ Ouidah

ที่พัก: โรงแรม Djegba หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 7 จันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 : Ouidah - Abomey - Allada - Ouidah

ออกเดินทางไปยังเมือง Abomey เมืองหลวงของจักรวรรดิ Dahomey ที่มีอายุยาวนานถึง 300 ปี ศัตรูคู่แค้นของจักรวรรดิ Dahomey ก็คือ จักรวรรดิ Ashanti โดยมักจะมีการสู้รบกันเป็นประจำ และจับคนของอีกฝ่ายไปขายเป็นทาส ท่านจะได้เยี่ยมชม 1 ใน 12 วังของจักรวรรดิ Dahomey  ซึ่งในปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ slave trade นอกจากนี้ยังเป็นที่ฝังศพของภรรยาทั้ง 42 คน ของกษัตริย์Glele ห้องเก็บอาวุธ ห้องบัลลังค์กษัตริย์ ระหว่างเดินทางกลับ Ouidah แวะหยุดที่เมือง Allada ที่พำนักของกษัตริย์ โดยท่านจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์และพบกับพิธีกรรมวูดู ซึ่งงานวูดูในเบนินในทุกๆ ภูมิภาคนั้นจะเริ่มจัดได้ หลังจากกษัตริย์แห่ง Allada ได้เริ่มพิธีกรรมเป็นคนแรก ประหนึงเหมือนเป็นการให้สัญญาณกับเมืองอื่นๆ วูดูนั้นถือกำเนิดในเบนิน ช่วงศตวรรษที่ 13 โดย Adjahounto ผู้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ King Allada และสืบเชื้อสายเกี่ยวข้องกับ  Toussaint Louverture (บิดาแห่งเฮติ) ในงานพิธีกรรมวูดู ท่านจะได้พบกับ การเต้น ของ Zangbetos หรือที่รู้จักในชื่อ ผู้พิทักษ์แห่งราตรี

ที่พัก: โรงแรม Djegba หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 8 อังคารที่ 10 มกราคม 2566 : Ouidah Voodoo Festival Day

นำท่านสู่บริเวณ Point of no return ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดท่าเรือ ที่ทาสจะถูกนำขึ้นเรือไปยังยุโรป ส่วนในวันนี้ วูดูกลุ่มต่างๆ จะรวมตัวกันเพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษ ญาติ พี่น้องที่ถูกขายไปเป็นทาส และไม่มีวันได้หวนกลับมายังบ้านอีก ในปี1996 รัฐบาลเบนินได้ประกาศให้วูดูเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศ เนื่องจากมีคนนับถือสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดของประชากร และทุกๆ ปีในวันที่10 มกราคม จะมีงานฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ทั้งคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับพิธีกรรมอันน่าตื่นเต้น ได้เห็นร่างทรงต่างๆ นักเต้นที่เหมือนตกอยู่ในภวังค์ Kokouหรือนักสู้ของพระเจ้าที่มาจากหลายสำนักวูดู

ที่พัก: โรงแรม Djegba หรือเทียบเท่า

อาหาร: เช้า

 

วันที่ 9 พุธที่ 11 มกราคม 256ุุุุุุ6 : Ouidah – Cotonou - Departure

เดินทางสู่สนามบิน Cotonou และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาหาร: เช้า

---------------------------------

ราคารวม:

 • รถรับส่งระหว่างสนามบิน

 • รถพร้อมคนขับ

 • โรงแรมและมื้ออาหารตามที่ระบุ

 • ไกด์บริษัท(ภาษาไทย/อังกฤษ) และไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)

 • ประกันเดินทางในวงเงิน 500,000 บาท เฉพาะในกรณีที่บินเข้า-ออกจากประเทศไทย

 • วีซ่าเบนิน (e-visa)

 

ราคาไม่รวม:

 • วีซ่าโตโก (visa on arrival) ชำระที่สนามบิน

 • ไฟลท์จากประเทศของท่านมายังโตโก และขาออกจากเบนิน

 • ค่าตรวจโควิด 19 (หากมี)

 • ประกันการเดินทางเพิ่มเติม (แนะนำ)

 • ค่าเข้าชมการแสดงเพิ่มเติมที่ท่านต้องการ (หากมี)

 • ค่าธรรมเนียมถ่ายรูป (หากมี)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 • สมุดวัคซีนไข้เหลือง (จำเป็น)

 • ทิป

---------------------------------

 

วีซ่า

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถทำวีซ่าโตโก On arrival โดยชำระที่สนามบินและ e-visa สำหรับเบนินซึ่งทีมงานจะดำเนินการให้ (https://evisa.gouv.bj) หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อทีมงามสำหรับข้อมูลอัพเดตล่าสุดได้

 

 

ไฟลท์แนะนำ

 • ET 609/ET 508 Bangkok-Addis Ababa-Lome 1:50-11:15 วันที่ 3 มกราคม 2566

 • ET 916/ET 628 Cotonou-Addis Ababa-Bangkok 13:45-13:15 (+1 วัน) วันที่ 11 มกราคม 2566

*เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดยืนยันไฟลท์ที่ท่านเลือกกับทีมงานก่อนจอง

ความยากระดับ 1 (1 ง่ายที่สุด - 5 ยากที่สุด)

เนื่องจากทริปนี้เป็นการเดินทางเพื่อชมเทศกาลและถ่ายรูปประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาวูดู จึงเป็นทริปที่ค่อนข้างง่าย เดินทางโดยรถยนต์ปรับอากาศ อาจมีฝุ่น ความเก่าของตึกราบ้านช่อง และอากาศร้อนบ้างตามธรรมดาของประเทศในแอฟริกาตะวันตก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเดินทางมาก่อน

---------------------------------

สมาชิก Saga Club

ท่านจะได้เป็นสมาชิก Saga Club ทันทีหลังจากทริปแรก สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้ 3% สำหรับทริปที่ 2, 5% สำหรับทริปที่ 3, 7% สำหรับทริปที่ 4 และ 10% สำหรับทุกทริปถัดไป โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถรวมกับส่วนลด Early bird ได้

การชำระเงินและมัดจำ

 • มัดจำ 50% เพื่อสำรองที่ในทัวร์ 

 • จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันออกเดินทาง 60 วัน หากท่านไม่สามารถชำระได้ การสำรองจะถูกยกเลิก

 • หากท่านจองทริปก่อนออกเดินทาง 60 วัน หรือหลังจากนั้น ชำระงวดเดียวทั้งหมด 100%

 

​​

การยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ 20% ของเงินมัดจำทั้งหมดจะถูกชำระคืน หรือ ท่านสามารถเก็บ 100% ของเงินมัดจำทั้งหมดไว้เป็นเครดิตสำหรับทริปอื่นๆได้เป็นระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าในกรณีใด ๆหลังจากชำระเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียม 10% และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจาก โควิด 19 ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้ ทางบริษัทจะพยายามนำเงินคืนให้ได้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เสมอ

 • หากในระหว่างเดินทาง ท่านต้องการยกเลิกก่อนกำหนดไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ท่านได้

 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวีซ่าต่างๆ นักเดินทางจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทาง


 

สิ่งสำคัญเพื่อทราบ

ระหว่างการเดินทาง  บริษัทจะพยายามทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน และไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่สุด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนนในแต่ละประเทศ กฎต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของบริษัท ทางบริษัทจะพยายามปรับโปรแกรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกทัวร์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่เราจะดูแลท่าน

bottom of page