top of page

ซาอุดิอาระเบีย

วันเดินทาง: 4-12 พฤศจิกายน 2565  (9 วัน 7 คืน)

เริ่มที่ ริยาร์ด - จบที่ เจดดาห์ ซาอุดิอาระเบีย

จำนวนผู้เดินทาง: 8-12 ท่าน

ราคา (แชร์ห้องพัก):

 • กรุป 10-12 ท่าน - 124,400 บาท/ท่าน

 • กรุป 8-9 ท่าน - 141,990 บาท/ท่าน

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 32,880 บาท/ท่าน

*Images by Pongtharin Tanthasindhu & Lillie Echevarria

วันที่ 1 | 4 พฤศจิกายน: DEPARTURE

*ไฟลท์แนะนำ: Bangkok-Jeddah-Riyadh 23:30-08:35 (+1 วัน) SV845/1020 Saudia (ไฟลท์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 2 | 5 พฤศจิกายน: ARRIVAL & RIYADH CITY TOUR  (รวมอาหารเช้า เย็น)

 

ถึงสนามบินริยาร์ด และรับประทานอาหารเช้า

เยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นมาของชาวซาอุ ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นนำท่านไปยังพระราชวัง Murabba สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงริยาร์ด โดยได้ชื่อตามจัตุรัส Murabba แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง

ช่วงบ่าย เยี่ยมชม ป้อมปราการ Masmak และพิพิธภัณฑ์ ที่แสดงเกี่ยวกับประวัติของครอบครัว AL SAUD ที่เข้ามาบุกดินแดนแถบอารเบีย พระราชวังสร้างขึ้นในปี 1895 AD  ยุคของ อับดุลล่า บิน ราชิด โดยสถานที่นี้ถูกใช้เป็นกองพันทหาร โดยคิง อับดุลลาซิส ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประเทศซาอุดิอารเบีย ได้เข้ายึดครองป้อมแห่งนี้ในปี 1902 และได้สถาปนาที่แห่งนี้ให้เป็น อาณาจักรแห่งซาอุดิที่ 3 (The third Saudi Kingdom) ซึ่งถือเป็นอาณาจักรซาอุดิในยุคปัจจุบันนี้ หลังจากนั้นแวะเดินเล่น ที่ DIRA Souq ตลาดที่มีชื่อเสียงสำหรับเครื่องหอมไม้กฤษณา ก่อนกลับโรงแรมแวะชมวิวยามเย็นที่ FAISALIAS TOWER และ KINGDOM TOWER

รับประทานอาหารค่ำ / พักที่ Ibis Olaya

วันที่ 3 | 6 พฤศจิกายน:  RIYADH TO HA’IL by TRAIN (อาหารเช้า เย็น)

นั่งรถไฟไปยังเมือง Ha ‘ il ระยะเวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง เมืองนี้ตั้งอยู่ตีนเขา Shammer โดยภูเขามีชื่อมาจาก ชาวเผ่าท้องถิ่นทางภาคเหนือ ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นมิตร นักสำรวจอารเบียยุคบุกเบิกไม่ว่าจะเป็น Lady Blunt/Julius Euting/Charles Doughty/Charles Huber ก็ล้วนแต่เดินทางผ่านเมืองนี้ในศตวรรษที่19 รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ 

เข้าเชคอินที่โรงแรม หลังจากนั้นเยี่ยมชมป้อม A Arif และพิพิธภัณฑ์ เดินเล่นในตลาดพื้นเมือง ชิมอาหารพิ้นบ้าน

หากพิพิภัณฑ์ Ha il เปิดในวันนั้น ท่านจะได้เข้าเยี่ยมชม หลังจากนั้น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

พักที่ Holiday Villa

 

วันที่ 4 | 7 พฤศจิกายน: HA’IL – AL ULA (อาหารเช้า เย็น)

ขับรถไปยัง Al Ula  หินแกะสลักขนาดใหญ่ กลางทะเลทราย มีอายุมากกว่า 7000 ปี ช่วง1 สหัสวรรษก่อนคริสตศักราชเมืองโบราณ Dedan ที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ถือได้ว่าตั้งอยู่ในทำเลที่ดี  ได้รับการพัฒนาอย่างสูง เป็นอาณาจักรอารเบียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ครอบคลุมพื้นที่เมืองทาบุคและเมืองมาดีน่า ในปัจจุบัน ย้อนไปณ เวลานั้น ชาว Nabatean ที่เดินทางมาจาก Petra ได้มาตั้งถิ่นฐานทางเหนือของเมือง Deden ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตร เห็นได้จากหลักฐานที่ได้พบหลุมศพ 94 หลุม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่เพตรา จอร์แดน 

ในบริเวณนี้ เราจะได้ผ่านไปยังเมืองโบราณ Dedan ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในอดีตที่เป็นเส้นทางค้าขาย frankincense กำยานหอม ระหว่างอารเบียตอนใต้และเมดิเตอร์เรเนียน มุ่งหน้าต่อไปยัง เมืองเก่า Al Ula ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของอิสลาม เป็นเส้นทางแสวงบุญไปยังกรุงเมกกะ

รับประทานอาหารกลางวัน ชมสถานที่โบราณสำคัญ Ekma และ Abu Aoud  ซึ่งท่านจะได้พบแผ่นจารึกที่เขียนโดยอักษรโบราณ ไกด์ท้องถิ่นจะอธิบายความหมายให้กับท่าน

เข้าพักที่โรงแรม Sahary Resort ในเมือง Al Ula รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 5 | 8 พฤศจิกายน: AL ULA – MADA’IN SALEH – MEDINA (อาหารเช้า เย็น)

เดินทาง ไปยัง Madain Saleh ซึ่งจัดอยู่ในมรดกโลกของยูเนสโก้ โดยมีชื่อเดิมว่า Al Hijr หรือ Hegra ในภาษากรีก โดยในจุดนี้ถือเป็นจุดใต้สุดที่สำคัญของอาณาจักร Nabatean เป็นเส้นทางกองคาราวานในช่วงศตวรรษที่2 ก่อนคริสตศักราช จนโรมันเข้ามาบุกในช่วงปีคริสตศักราช 106 ถือเป็นเมืองที่ร่ำรวยเป็นอันดับ2 ของอาณาจักร โดยดูได้จากจำนวนหลุมศพที่พบที่มีการตกแต่งอย่างดีและสถาปัตยกรรม ท่านจะได้พบกับแผ่นจารึกโบราณ การสลักหิน โครงสร้างหิน หลุมศพและอื่นๆ 

หลังจากนั้นเยี่ยมชม Jebel Al Fil เพลิดเพลิน กับการถ่ายรูป หินรูปทรงช้าง เดินทางต่อไปยังเมืองเมดิน่า เมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม(เดินทาง 3 ชั่วโมง) เข้าพักที่โรงแรม Elaf Taiba

 

วันที่ 6 | 9 พฤศจิกายน: MEDINA to JEDDAH (อาหารเช้า เย็น)

เยี่ยมชม เมืองเมดิน่า เมืองนี้มีความสำคัญเนื่องจากท่านมูฮัมหมัดได้มาพักอยู่ หลังจากที่ท่านต้องหนีมาจากเมืองเมกกะ เมืองเมดิน่า มีชื่อเดิมว่า Yathrib เมืองนี้มีความสำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่6 ก่อนคริสตศักราช ชาวมุสลิมให้ความสำคัญกับเมืองนี้ เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ท่านมูฮัมหมัดมาพักแล้วนั้น ยังเป็นเมืองที่เกิดการต่อสู้ทางศาสนาที่สำคัญๆ และมีมัสยิดที่มีชื่อเสียง นักแสวงบุญจากทั่วโลกมาที่นี้เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนาหลายๆ จุดที่สำคัญ 

เราจะได้ผ่านไปยังสถานที่เหล่านี้ในวันนี้ : มัสยิดAl Masjid an Nabawi/ Jannatul Baqi/ หลุมศพGrave of Hamzah/ห้างAl Noor Mall/ห้างRashed Mall/พิพิธภัณฑ์ Dar Al Madinah Museum /มัสยิดMasjid Al Ghamamah/Abu Baker Masjed รับประทานอาหารกลางวัน มุ่งหน้าสู่เมืองเจดดาห์ ขับรถประมาณ 4 ชั่วโมง เชคอินที่โรงแรม Ibis

วันที่ 7 | 10 พฤศจิกายน: JEDDAH  (อาหารเช้า เย็น)

เมืองเจดดาห์ เป็นเมืองสำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เป็นเมืองท่าที่ทำการค้าขายออกไปยังมหาสมุทรอินเดีย และนำสินค้าที่สำคัญๆ มายังเมืองเมกกะ เป็นเมืองที่นักแสวงบุญมักเลือกเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางสู่เมกกะ เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมเขต เมืองเก่าเจดดาห์ เขตนี้เรียกว่า Al Balad ถูกจัดอยู่ในรายชื่อมรดกโลกปี 2014 ท่านจะได้เดินผ่านถนนแคบๆ ผ่านตึกรามบ้านช่องแบบเก่า สร้างจากหินปะการัง และตกแต่งด้วยโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Roshan บ้านส่วนใหญ่สร้างในศตวรรษที่ 19 บางหลังก็มีอายุมากกว่า 400 ปี แวะชมด้านนอกของ Bait Nassif บ้านหลังหนึ่งที่ได้รับการบูรณะ โดยบ้านสร้างประมาณ ในปีคศ 1800 เดินเล่นในตลาดเก่า ชมมัสยิดเก่า นอกจากบริเวณนี้ท่านจะได้เยี่ยมชมริมฝั่งทะเลในเมืองเจดดาห์ ที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีที่พักริมทะเลเห็นวิวทะเลแดง มีรูปปั้นที่งดงามต่างๆ น้ำพุคิงฟาฮัดซึ่งเป็นน้ำพุที่สูงสุดในโลก บริเวณนี้มีความยาวเลียบทะเลกว่า 30 กิโลเมตร ท่านจะได้เห็นมัสยิดที่สร้างลอยน้ำชื่อว่า AL RAHMAN 

รับประทานอาหารค่ำ / พักโรงแรม Ibis

 

วันที่ 8 | 11 พฤศจิกายน: FREE DAY (อาหารเช้า)

ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชอปปิ้งในเมือง หรือมาร่วมทริปพิเศษกับเรา (โปรดสอบถามทีมงาน)

พักโรงแรม Ibis

 

วันที่ 9 | 12 พฤศจิกายน: DEPARTURE

เดินทางกลับประเทศไทย

*ไฟลท์แนะนำ: Jeddah-Riyadh-Bangkok 01:25-15:00 SV846 Saudia (ไฟลท์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

------------------------------

โรงแรมที่พัก (3 ดาว):

Riyadh - Ibis Olaya

Ha il - Millennium Hotel

Al Ula - Sahary resort

Medina - Elaf Taiba

Jeddah - Ibis

ราคารวม:​

 • ที่พัก

 • อาหารที่ระบุ

 • พาหนะในการเดินทาง

 • ไกด์ท้องถิ่น 

 • ไกด์ไทยจาก SAGA

 • ประกันเดินทางในวงเงินท่านละ 500,000 บาท (บินเข้า-ออกจากกรุงเทพเท่านั้น)

ราคาไม่รวม:

 • วีซ่าซาอุดิอาระเบีย (480 SAR หรือ ประมาณ 5,000 บาท)

 • ไฟลท์ระหว่างประเทศ Bangkok-Riyadh & Jeddah-Bangkok (ประมาณ 31,000-33,000 บาท)

 • เครื่องดื่ม อาหารมื้อที่ไม่ระบุในโปรแกรม

 • ค่าใช้จ่ายในวัน Free day

 • PCR test หากจำเป็น

 • ทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

*ทางทีมงานยินดีช่วยท่านจองไฟลท์และเตรียมเอกสารทำวีซ่าซาอุดิอาระเบีย

------------------------------

สมาชิก Saga Club

ท่านจะได้เป็นสมาชิก Saga Club ทันทีหลังจากทริปแรก สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้ 3% สำหรับทริปที่ 2, 5% สำหรับทริปที่ 3, 7% สำหรับทริปที่ 4 และ 10% สำหรับทุกทริปถัดไป โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถรวมกับส่วนลด Early bird ได้

การชำระเงินและมัดจำ

 • มัดจำ 50% เพื่อสำรองที่ในทัวร์ 

 • จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันออกเดินทาง 60 วัน หากท่านไม่สามารถชำระได้ การสำรองจะถูกยกเลิก

 • หากท่านจองทริปก่อนออกเดินทาง 60 วัน หรือหลังจากนั้น ชำระงวดเดียวทั้งหมด 100%

 

การยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ 20% ของเงินมัดจำทั้งหมดจะถูกชำระคืน หรือ ท่านสามารถเก็บ 100% ของเงินมัดจำทั้งหมดไว้เป็นเครดิตสำหรับทริปอื่นๆได้เป็นระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าในกรณีใด ๆหลังจากชำระเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียม 10% และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจาก โควิด 19 ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้ ทางบริษัทจะพยายามนำเงินคืนให้ได้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เสมอ

 • หากในระหว่างเดินทาง ท่านต้องการยกเลิกก่อนกำหนดไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ท่านได้

 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวีซ่าต่างๆ นักเดินทางจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทาง


 

สิ่งสำคัญเพื่อทราบ

ระหว่างการเดินทาง  บริษัทจะพยายามทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน และไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่สุด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนนในแต่ละประเทศ กฎต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของบริษัท ทางบริษัทจะพยายามปรับโปรแกรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกทัวร์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่เราจะดูแลท่าน

bottom of page