top of page

GOLDEN EAGLE FESTIVAL
มองโกเลีย

Expedition to the Golden Eagle Festival and Mongolian-Kazakh nomads

วันเดินทาง: 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 (10 วัน 9 คืน)

เริ่มและจบที่ เมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย

จำนวนนักเดินทาง: 7-12 ท่าน​

*นำทีมโดยคุณเพชร จาก TEAM SAGA

​ราคา (แชร์ห้องพัก):

 • 70,900 บาท/ท่าน (หากมีนักเดินทาง 10-12 ท่าน)

 • 87,900 บาท/ท่าน (หากมีนักเดินทาง 7-9 ท่าน)

 • +9,700 บาท สำหรับพักเดี่ยว

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

เทศกาลอินทรีทอง หรือ Golden Eagle Festival เป็นเทศกาลประจำปีในเขต Bayan-Ulgii ในทางตะวันตกสุดของมองโกเลีย ผู้คนเชื้อสายคาซัคมากมายจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการใช้นกอินทรีที่ถูกฝึกมาอย่างดีในการล่าสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุนัขจิ้งจอกและกระต่าย ระหว่างเทศกาลจะมีการแข่งขันล่าสัตว์ซึ่งโชว์ถึงทักษะของทั้งผู้ฝึกและนกอินทรีตัวนั้น กรรมการตัดสินจากความเร็ว ความคล่องตัว ความแม่นยำ รวมไปถึงการแต่งกายของชาวคาซัคและอื่นๆอีกมากมาย

 

 

โปรแกรม

วันที่ 1 (25 กันยายน) เดินทางถึงกรุง Ulaanbaatar

เข้าเชคอินที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ สำรวจเที่ยวชมเมืองอูลานบาร์ตอตามอัธยาศัย

ไฟลท์ออกจากไทยที่แนะนำ:

 • 21:35-10:40 (+1 วัน) BKK-ICN-UBN (KE 658/ KE 867) เดินทางออก 24 ก.ย. และถึง 25 ก.ย.

 • 1:10-17:00 BKK-ICN-UBN (OZ 742/ OM 302) เดินทางออก 25 ก.ย. (เช็คอินคืนวันที่ 24 ก.ย.)

วันที่ 2 (26 กันยายน) Ulaanbaatar - Ulgii - Eagle hunter family

ออกจากที่พักเวลา6.50 เดินทางถึง Ulgii ประมาณ9.00 รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำท่านไปพบกับชนเผ่าเร่ร่อนชาวคาซัค ซึ่งทำการฝึกฝนนกอินทรีย์ไว้ล่าสัตว์ เรียนรู้วิถิชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่น้ำตก Tavan salaa คืนนี้เข้าพักในเกอร์ (Ger) หรือบ้านเตนท์แบบชนเผ่าท้องถิ่น

วันที่ 3 (27 กันยายน) Tobo lake – Ulaan Hus village

หลังจากอาหารเช้ากับครอบครัวชาวคาซัค มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบโทโบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ทะเลสาบตั้งอยู่ทางด้านใต้ของ Bayan –Ulgii ประมาณ 50 กิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2080 เมตร  บริเวณนี้ในหน้าร้อนจะเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวมองโกเลีย มาตั้งแคมป์ ทะเลสาบมีพื้นที่ ประมาณ185 ตารางกิโลเมตร 

 

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารระหว่างทางผ่าน หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน Ulaan Hus ท่านจะได้พบกับครอบครัวชาวคาร์ซัค สนุกสนานกับดนตรีพื้นบ้าน รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และพักผ่อน ค้างคืนในเกอร์ (Ger) ที่หมู่บ้านแห่งนี้

วันที่ 4 (28 กันยายน) Tsagaan Salaa rock painting – Altai Tavan Bogd mountain

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปชมภาพวาดเขียนสียุคโบราณบนหิน และปิกนิกระหว่างทาง หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เขา อัลไต บริเวณนี้อยู่ใกล้กับชายแดน จีน และ รัสเซีย ยอดที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้มีชื่อว่า Khuiten ทั้งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมองโกเลีย โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4374 เมตร โดยภูเขาอัลไตนี้ตั้งอยู่ใกล้ในเขตจังหวัด Bayan-Ulgii ประเทศมองโกเลีย ส่วนพื้นที่ลาดชันทางเหนือของภูเขา ตั้งอยู่ในเขต Russia’ s Altai Republic ส่วนด้านตะวันตก อยู่ในเขตประเทศจีน โดยมีธารน้ำแข็ง 3แห่งในเขตอุทยานแห่งนี้ พื้นที่อุทยานทั้งหมดประมาณ 6362 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ประกอบด้วยทะเลสาย Khoton/Khurgan/Dayan ในอุทยานเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ต่างๆ เช่น แกะป่า กวางมูส กวาง เสือหิมะ นกอินทรีย์ แพะป่า ไก่ป่า

คืนนี้เข้าพักในเกอร์ (Ger) ของครอบครัวชาวคาซัค ทานอาหารพื้นบ้าน Bashermak

วันที่ 5 (29 กันยายน) Altai Tavan Bogd mountain

รับประทานอาหารเช้า วันนี้เดินเล่นสำรวจเทือกเขาอัลไต โดยเป็นการเดินระดับง่าย ณ ระดับความสูงประมาณ 3800 เมตร

 

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก ช่วงบ่ายเดินทางกลับไปยังเกอร์โดยรถ หากอากาศดี รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว 

นอนค้างคืน ที่เกอร์ (Ger)

วันที่ 6 (30 กันยายน)  Altai Tavan Bogd mountain - Ulgii

รับประทานอาหารเช้า ขับรถไปยังเมือง Ulgii แวะพักรับประทานอาหารระหว่างทาง

ที่โรงแรม Dumana หรือเทียบเท่า เดินเล่นสำรวจรอบๆ เมือง ช้อปปิ้ง และรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7 (1 ตุลาคม) เทศกาล Golden Eagle Festival

Golden Eagle Festival เป็นหนึ่งในเทศกาลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เทศกาลอันน่าทึ่งของชาวคาซัค มองโกล ที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น การฝึกฝนนกอินทรีย์ให้ล่าเหยื่อ เทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันเก่าแก่และส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน ถึงเวลาประมาณ 11 โมง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จนถึงเวลา 17.00 ขับรถกลับที่พัก และรับประทานอาหาร ที่โรงแรม Dumana หรือเทียบเท่า ค่ำคืนนี้ท่านจะได้ชมคอนเสิร์ตของชาวคาซัคที่โรงละครในเมือง

วันที่ 8 (2 ตุลาคม) เทศกาล Golden Eagle Festival

รับประทานอาหารเช้า วันนี้จะเป็นงานเทศกาลวันสุดท้าย ระหว่างวันท่านจะได้ชมการแข่งขันม้า อูฐ และเหยี่ยว หลังจากจบงาน นำท่านกลับยังที่พัก

วันที่ 9 (3 ตุลาคม) Ulgii- Ulaanbaatar

รับประทานอาหารเช้า โดยสารเครื่องบินภายในประเทศกลับมายังเมืองอูลานบาตอร์ เช็คอินเข้าที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงเย็น นำท่านเข้าชมคอนเสิร์ตแบบมองโกลที่ Tumen ekh ensemble สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดหากท่านเดินทางมายังอูลานบาร์ตอร์ ประเทศมองโกเลีย ดินแดนแห่งฟ้าสีคราม ท่านจะได้เพลิดเพลินกับดนตรีพื้นบ้าน การเต้น ศิลปะการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อย โชว์พื้นบ้าน ที่เต็มไปด้วยสีสัน และรับประทานอาหารค่ำไปพร้อมกัน

วันที่ 10 (4 ตุลาคม): เดินทางกลับ

เดินทางไปยังสนามบินและขึ้นไฟลท์สู่จุดหมายของท่าน

ไฟล์กลับไทยที่แนะนำ:

 • 8:40-22:30 UBN-ICN-BKK (OM 301/ KE 651) เดินทางออกวันที่ 4 ต.ค.

------------------------------

ราคารวม:

 • เที่ยวบินในประเทศ

 • รถรับส่ง พาหนะที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด/ ค่าทางด่วน /ค่าน้ำมัน

 • ที่พัก แบบแค้มป์ เกอร์ (Ger)

 • โรงแรมใน Ulgii /Ulaanbaatar

 • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทั้งหมด

 • อาหารทุกมื้อ ยกเว้น วันที่1 และ 10

 • ไกด์ท้องถิ่น

 • ไกด์จากทีม SAGA


 

ราคาไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าธรรมเนียมการถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ ในงาน ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักผ้า

 • ทิปคนขับ ไกด์

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าวีซ่า (สำหรับท่านที่อาจถือพาสปอร์ตประเทศที่ต้องใช้วีซ่ามองโกเลีย สำหรับพาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า)

 • ค่าตรวจ PCR หากจำเป็น

 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ Bangkok-Ulaanbaatar

------------------------------

สมาชิก Saga Club

ท่านจะได้เป็นสมาชิก Saga Club ทันทีหลังจากทริปแรก สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้ 3% สำหรับทริปที่ 2, 5% สำหรับทริปที่ 3, 7% สำหรับทริปที่ 4 และ 10% สำหรับทุกทริปถัดไป โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถรวมกับส่วนลด Early bird ได้

การชำระเงินและมัดจำ

 • มัดจำ 50% เพื่อสำรองที่ในทัวร์ 

 • จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันออกเดินทาง 60 วัน หากท่านไม่สามารถชำระได้ การสำรองจะถูกยกเลิก

 • หากท่านจองทริปก่อนออกเดินทาง 60 วัน หรือหลังจากนั้น ชำระงวดเดียวทั้งหมด 100%

 

การยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ 20% ของเงินมัดจำทั้งหมดจะถูกชำระคืน หรือ ท่านสามารถเก็บ 100% ของเงินมัดจำทั้งหมดไว้เป็นเครดิตสำหรับทริปอื่นๆได้เป็นระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าในกรณีใด ๆหลังจากชำระเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียม 10% และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจาก โควิด 19 ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้ ทางบริษัทจะพยายามนำเงินคืนให้ได้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เสมอ

 • หากในระหว่างเดินทาง ท่านต้องการยกเลิกก่อนกำหนดไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ท่านได้

 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวีซ่าต่างๆ นักเดินทางจำเป็นต้องซื้อประกันการเดินทาง


 

สิ่งสำคัญเพื่อทราบ

ระหว่างการเดินทาง  บริษัทจะพยายามทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน และไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่สุด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนนในแต่ละประเทศ กฎต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของบริษัท ทางบริษัทจะพยายามปรับโปรแกรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกทัวร์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่เราจะดูแลท่าน

bottom of page