top of page

มาชู ปิกชู (เปรู Add-on)

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565 (5 วัน 4 คืน)

เริ่มที่ ลิม่า เปรู / สิ้นสุดที่ ลิมา เปรู

 

ราคา 37,900 บาท (ราคานี้เมื่อมีนักท่องเที่ยว 3 ท่านขึ้นไป พักห้องคู่ )/พักเดี่ยว เพิ่ม 3,250 บาท

*โปรดติดต่อทีมงานหากท่านต้องการมาทริปมาชู ปิกชู อย่างเดียว

วันที่ 1 – จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 :  บินไปคุสโค ,ทัวร์ชมเมือง และ ซากอารยธรรมอินคา

นั่งเครื่องจากลิม่า ไปยัง คุสโค หลังจากนั้นเก็บสัมภาระที่โรงแรม และออกไปเดินเล่นบริเวณ คุสโค พลาซ่า เดอ อาร์มาส เข้าชมโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมือง ท่านจะได้เดินบนถนนสายโบราณอินคาที่ทอดยาวจากบริเวณพลาซ่าไปถึง Q’oricancha วัดแห่งดวงอาทิตย์ ที่วัดแห่งนี้ท่านจะได้ชมสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้างแบบอินคา ว่ามีความแตกต่างจากศิลปะการก่อสร้างของชาวคริสต์แคทอลิคอย่างไรบ้าง

จากจุดนี้ เดินต่อไปที่ Avenida El Sol เพื่อนั่งรถประจำทางประมาณ25 นาทีไปนอกเมือง ท่านจะได้เข้าชมซากอารยธรรมอินคาตามจุดต่าง ๆ จุดแรกคือ Sacsayhuaman ความมหัศจรรย์คือหินแต่ละก้อนที่นำมาก่อสร้างนั้นหนักถึง 200 ตัน ไกด์ของท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติอันน่าทึ่งของที่นี่ และเดินชมสำรวจรอบๆ ด้วยตัวท่านเอง

นั่งรถต่ออีก 5 นาทีไปยัง Q’enqo เพื่อเข้าชมแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ชาวอินค่า ตามด้วย Puca Pucara มีทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับจุดนี้ บ้างก็ว่าเป็นจุดที่ทหารคอยสังเกตการณ์ผู้คน หรือ เหล่าข้าศึกที่จะเข้ามาในเมือง บ้างก็ว่าเป็นจุดแวะพัก เนื่องจากพบลักษณะการกั้นเป็นสัดส่วนเหมือนห้องพัก และมีโรงอาบน้ำ มีพลาซ่าจุดขายของ จุดสุดท้ายที่เราจะเข้าชมก่อนกลับที่พักคือ Tambomachay  ท่านจะได้พบกับน้ำพุ โดยหลักฐานในอดีตไม่สามารถบ่งชี่ชัดได้ว่าเป็นอะไร อาจเป็นได้ทั้งวัดที่ประกอบด้วยน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือเป็นสปารีสอร์ทสำหรับคนรวย

 ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว

อาหาร : เช้า

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ : รวม

 

วันที่ 2 – อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 : Pisaq – Ollantaytambo

เริ่มต้นของวันเวลา 6.30 น มุ่งหน้าสู่ทางเหนือของคุสโค หยุดแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิว El Mirador จากจุดนี้ เราจะมองเห็นหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ไกด์จะอธิบายประวัติให้ฟังเบื้องต้น หุบเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นบริเวณสำคัญที่ชาวอินคามาตั้งรกราก  โดยพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากในที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีส และ มีการวางระบบชลประทานไว้เป็นอย่างดี

เยี่ยมชมซากอารยธรรม Pisac เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอินคา การนำหินมาจัดวาง ก่อสร้างได้อย่างมีศิลปะ การเกษตรกรรม หลังจากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับตลาดงานหัตถกรรมโฮมเมดที่คึกคัก เลือกซื้อต่อรองกันจุใจแล้ว รับประทานอาหารในร้านอาหารท้องถิ่นแบบชาวเทือกเขาแอนดีส

รับประทานอาหารอิ่มแล้ว ขับรถเลียบแม่น้ำ Urubamba เพื่อไปยังเมือง Ollantaytambo ท่านจะได้ชมสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในยุครุ่งเรืองของชาวอินคา ก้อนหินที่เป็นตัวแทน ของ Wiracocha เทพเจ้าของชาวอินคา หลังจากนั้นขึ้นรถไปไปประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อไปที่ Aguas Calientes เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางทั้งกลาเซียร์ หุบเขาเขียวชอุ่ม สลับไปกับยอดเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว

อาหาร : เช้า

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ : รวม

 

วันที่ 3- วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 : มาชู ปิกชู

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นั่งรถเมล์ประมาณ25 นาที ไปยังมาชูปิกชู โดยรถเมล์จะเป็นรถชัทเทิ่ลวิ่งเป็นรอบๆ เริ่มตั้งแต่เวลาตี 5 ครึ่ง (หากท่านใดอยากเดินชมไปเรื่อยๆ จากโรงแรม ก็สามารถทำได้เช่นกัน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) โปรดปรึกษาไกด์ของท่าน เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม หากท่านต้องการเดิน

เมื่อท่านถึงมาชูปิกชูแล้ว ไกด์ส่วนตัวของท่านจะพาท่านชมรอบๆ ประมาณ 2 ชั่วโมง พร้อมคำอธิบายประวัติ ความรู้ต่างๆ หลังจากนั้นท่านสามารถเดินเล่นตามอัธยาศัย ประตูพระอาทิตย์(The Sun Gate) ใช้เวลาปีนขึ้นไปดูอีกประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านสามารถเข้าชมได้ฟรี/

รถไฟเที่ยวปกติจะกลับไปยัง Ollantaytambo ช่วงบ่าย และตามด้วยนั่งรถประจำทางกลับไปยังโรงแรม

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว

อาหาร : เช้า

 

วันที่ 4- พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 : นั่งเครื่องกลับลิม่า

เดินทางกลับลิม่า วันนี้ท่านสามารถเลือกเดินเล่น ชอปปิ้ง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และ ตรวจพีซีอาร์

โควิด(หากจำเป็นต้องใช้ผลตรวจก่อนขึ้นเครื่อง)

ที่พัก : โรงแรม 3 ดาว

อาหาร : เช้า

 

วันที่ 5 – วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 : เดินทางกลับ

เดินทางกลับบ้านของท่านโดยสวัสดิภาพ

อาหาร : เช้า

---------------------------------


 

ราคานี้รวม

 • หัวหน้าทีม Saga

 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • อาหารตามที่ระบุ

 • ค่าเดินทางทั้งหมด เช่น รถประจำทาง รถไฟชั้นธรรมดา

 • ไฟล์ภายในประเทศ ลิม่า - คุสโค - ลิม่า และกระเป๋า 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม

 

ราคานี้ไม่รวม

 • ทิป

 • ประกันเดินทาง

 • ค่าตรวจโควิด(หากต้องใช้)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของท่าน

 • ไฟล์ระหว่างประเทศ

 

---------------------------------

สมาชิก Saga Club

ท่านจะได้เป็นสมาชิก Saga Club ทันทีหลังจากทริปแรก สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้ 3% สำหรับทริปที่ 2, 5% สำหรับทริปที่ 3, 7% สำหรับทริปที่ 4 และ 10% สำหรับทุกทริปถัดไป โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถรวมกับส่วนลด Early bird ได้

 

การชำระเงินและมัดจำ

 • มัดจำ 35% เพื่อสำรองที่ในทัวร์ 

 • จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันออกเดินทาง 60 วัน หากท่านไม่สามารถชำระได้ การสำรองจะถูกยกเลิก

 • หากท่านจองทริปก่อนออกเดินทาง 60 วัน หรือหลังจากนั้น ชำระงวดเดียวทั้งหมด 100%

 

การยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ 20% ของเงินมัดจำทั้งหมดจะถูกชำระคืน หรือ ท่านสามารถเก็บ 100% ของเงินมัดจำทั้งหมดไว้เป็นเครดิตสำหรับทริปอื่นๆได้เป็นระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าในกรณีใดๆหลังจากชำระเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียม 10% และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจาก โควิด 19 ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้ ทางบริษัทจะพยายามนำเงินคืนให้ได้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เสมอ

 • หากในระหว่างเดินทาง ท่านต้องการยกเลิกก่อนกำหนดไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ท่านได้

 

สิ่งสำคัญเพื่อทราบ

ระหว่างการเดินทาง  บริษัทจะพยายามทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน และไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่สุด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนนในแต่ละประเทศ กฎต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของบริษัท ทางบริษัทจะพยายามปรับโปรแกรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกทัวร์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่เราจะดูแลท่าน

junior-moran-zdk65luJOTI-unsplash.jpg
bottom of page