top of page

นักล่าวาฬแห่งชูคอตคา ประเทศรัสเซีย

Expedition to Chukotka: Chukchi whalers, reindeer herders, and Cape Dezhnev

 

วันที่ 16-26 สิงหาคม 2565 (13 วัน 12 คืน)

เริ่มที่ Moscow, Russia - จบที่ Moscow, Russia

ราคา: 166,600 บาท (5 คน) / 157,000 บาท (6 คน) / 145,000 บาท (7-8 คน)

*รวมตั๋วไป-กลับ Moscow-Anadyr และ Anadyr-Laurentius แล้ว

 

พักเดี่ยวเพิ่ม +17,000 บาท

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องค่าเงิน Rubles มีความผันผวนสูง

*เนื่องจากไฟลท์ที่มีจำกัด นักเดินทางต้องยืนยันการจองและยื่นเอกสารภายในเดือนเมษายน 2565

*นักเดินทางที่เดินทางออกจาก/กลับสู่ประเทศไทยควรเผื่อวันเดินทาง 14-27 สิงหาคม 2565

Pre-trip. 14 สิงหาคม 2565  - Flight from your country to Moscow

สำหรับนักเดินทางจากกรุงเทพ ประเทศไทย ท่านสามารถบินไฟลท์ Bangkok (BKK)-Moscow (VKO) 23:00-10:30 (+1 วัน)

Pre-trip 15 สิงหาคม 2565 - Flight from Moscow to Anadyr

เปลี่ยนเครื่องและขึ้นไฟลท์ Moscow (VKO)-Anadyr (DYR) 19:40-12:50(+1 วัน) พร้อมกับหัวหน้าทีม

วันที่ 1: 16 สิงหาคม 2565 - Arrival to Chukotka. Abandoned military base Gudym

เดินทางถึงสนามบิน Anadyr เวลา 12:50 ไกด์ท้องถิ่นจะมาต้อนรับทุกท่านที่สนามบินและพาข้ามแม่น้ำไปยังเมือง Anadyr โดยเรือเฟอรี่ เช็คอินที่โรงแรม Nord

เข้าชมฐานทัพเก่า Gudym ที่ถูกสร้างขึ้นและซ่อนอยู่ใต้ดินเมื่อช่วงปลายปี 1950 เพื่อกักเก็บอาวุธนิวเคลียร์ในสมัยสงครามเย็น เดินสำรวจอุโมงค์ลับต่างๆ พักทานอาหารท้องถิ่นแบบปิคนิค เช่น ปลากระพงแดงและไข่ปลาคาเวียร์ ในช่วงเย็นนั่งฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมท้องถิ่นและประเพณีต่างๆของชาว Anadyr

อาหาร: กลางวัน เย็น

ที่พัก: โรงแรม Nord

วันที่ 2: 17 สิงหาคม 2565 - Anadyr – Laurentius – Lorino

รับประทานอาหารเช้าและขึ้นไฟลท์จาก Anadyr ไปยัง Laurentis ทางตะวันออกของคาบสมุทร Chukotka ไกด์และหัวหน้าทีมนักชาติพันธุ์วิทยาจะมาต้อนรับท่านที่สนามบิน พาเข้าลงทะเบียนที่ ตม. ในพื้นที่และรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารพื้นเมือง เดินชมหมู่บ้านและพิพิธภัณฑ์

นั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมงไปยัง Lorino และถ่ายภาพภูมิประเทศแบบ Tundra ระหว่างทาง เมื่อถึงที่หมายแล้วทางนักชาติพันธุ์วิทยาจะอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์การล่าวาฬ เรือแคนนู ฉมวก และอุปกรณ์การล่าวาฬต่างๆที่ชาว Chukchi ใช้

ร่วมทานอาหารเย็นและนั่งคุยกับนักล่าสัตว์ทะเลแห่ง Lorino

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: อพาร์ทเมนต์

วันที่ 3: 18 สิงหาคม 2565 - Acquaintance with the culture of the Chukchi in Lorino

ชมการละเล่นของเหล่านักล่าวาฬ แข่งปาฉมวกและพายเรือแคนนูที่ทำจากหนังวอลรัส เยี่ยมชม bathhouse และพูดคุยกับนักล่าท้องถิ่น

เดินชมหมู่บ้าน Lorino ที่ได้ชื่อว่าเป็น world capital of whaling พูดคุยกับตัวแทนชาว Inuit และ Chukchi ถึงปัญหาระหว่างชาติพันธุ์ของทั้งสองเผ่า

ชาว Chukchi คือกลุ่มคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรChukotka ตามชายฝั่งทะเลChukchi และบริเวณทะเล Bering ของรัสเซียในมหาสมุทรอาร์คติก พวกเขาใช้ภาษาChukchiและมีถิ่นกำเนิดมาจากบริเวณทะเลOkhotsk  การศึกษาด้านพันธุ์ศาสตร์พบว่าชาว Chukchi เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับ First Americans ในเอเชียมากที่สุด ชาวChukchiแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆได้แก่ Maritime Chukchi ตั้งรกรากอยู่ตามชายทะเลและดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ทะเล และ Reindeer Chukchi ใช้ชีวิตแบบ nomad เร่ร่อนไปตามบริเวณ tundra ด้านใน ย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาลกับฝูงกวางเรนเดียร์ คำว่าChukchiเป็นภาษารัสเซีย มีที่มาจากคำว่า Chauchu แปลว่า "rich in reindeer" เป็นคำเรียกที่ชาว Reindeer Chukchi ใช้แยกตัวออกจาก Maritime Chukchi ซึ่งเรียกว่า Anqallyt แปลว่า "the sea people"

ชาว Inuit (Eskimo หรือ Yupik) คือกลุ่มคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณอาร์คติกใน Greenland, Canada, Chukotka และ Alaska ภาษาInuitจัดอยู่ในกลุ่มEskimo-Aleut นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าชาวInuitมีเชื้อสายมาจาก Thule ซึ่งมีถิ่นกำเนิดใน Alaska ตะวันตก ราวปี 1000 แยกตัวออกจากกลุ่ม Aleut เมื่อ 4000 ปีที่แล้วและจากกลุ่ม northwestern Siberian เพื่ออพยพจากไซบีเรียมายังอาร์คติก

เข้าชมการแกะสลักกระดูกปลาวาฬและงานฝีมือต่างๆ ท่านสามารถสั่งซื้องานฝีมือที่ทำจากงาวอลรัสและกระดูกปลาวาฬได้ที่นี่ รับประทานอาหารเย็นและกลับเข้าที่พัก

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: อพาร์ทเมนต์

วันที่ 4: 19 สิงหาคม 2565 - Lorino – Reindeer herders camp in tundra

รับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางด้วยเรือยนต์หรือรถ all-terrain เพื่อออกตามหา Reindeer Chukchi เนื่องจากชนกลุ่มนี้เป็นชนเผ่าเร่ร่อน ตำแหน่งของแคมป์อาจจะอยู่บริเวณ Neshkan, Yanrakynnot หรือ Lorino หากเดินทางโดยเรือจะใช้เวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หากใช้รถยนต์จะใช้เวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสถาพถนน ตำแหน่ง และสภาพอากาศ นักเดินทางสามารถถ่ายภาพที่ราบทุนดราได้ระหว่างทาง

หากเราเดินทางไปทาง Yanrakynnot โดยเรือ เราจะแวะเยี่ยมชม "whale valley" ที่ Masik (Mechigmen) ที่ตั้งรกรากของนักล่าวาฬสมัยศตวรรษที่ 13 เดินชมซากที่อยู่อาศัยทำจากกระดูกกรามและซี่โครงของวาฬหัวคันศร แวะปิคนิคระหว่างทาง เข้าเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับชาว Reindeer Chukchi  ร่วมทำอาหารเย็นจากเนื้อกวางและพูดคุยถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตในแถบทุนดรา ความสัมพันธ์ระหว่าง Reindeer Chukchi และ Maritime Chukchi เข้าพักในแคมป์ yaranga แบบดั้งเดิมของชาว Chukchi

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: แคมป์ yaranga แบบดั้งเดิม

วันที่ 5: 20 สิงหาคม 2565 - Reindeer herders camp in tundra – Lorino

ใช้เวลาครึ่งวันเช้าเรียนรู้วิถีชีวิตของชาว Reindeer Chukchi การดูแลละต้อนสัตว์ กลับมายัง Lorino เพื่อทานอาหารกลางวัน​

เยี่ยมชมและแช่น้ำร้อนที่ Lorino hot spring จากนั้นเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านและพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: อพาร์ทเมนต์

วันที่ 6: 21 สิงหาคม 2565 - Dezhnev Cape - the easternmost point of Eurasia and the ancient Eskimo settlement of Naukan

รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยัง End of the World ออกเดินเรือสู่บริเวณเหนือสุดของทะเลBering ข้ามผ่านช่องแคบBering หากสภาพอากาศเหมาะสม เราจะเดินทางเข้าสู่ทะเล Chukotka ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอาร์คติก

เป้าหมายของวันนี้คือการไปถึงแหลม Dezhnev จุดตะวันออกสุดของประเทศรัสเซียและทวีปยูเรเซีย ในวันที่สภาพอากาศดีคุณจะสามารถเห็นได้ทั้งหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะ Ratmanov ของรัสเซีย และเกาะ Kruzenshtern  ของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง Alaska ในทวีปอเมริกาอีกด้วย หากสภาพอากาศเหมาะสมเราจะเดินทางต่อไปถึง Uelen อีกหนึ่งที่ตั้งรกรากทางตอนเหนือของคาบสมุทร Chukotka

ระหว่างทาง ชมฝูงวาฬสีเทา วอลรัส และนกทะเลสายพันธุ์ต่างๆ

นำเรือเข้าเทียบฝั่งและขึ้นสำรวจแหลม Dezhnev เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ Semyon Dezhnev ผู้ค้นพบช่องแคบระหว่างทวีปยูเรเซียและอเมริกา บันทึกของเขาถูกตีพิมพ์ออกมา 100ปีหลังจากการค้นพบ ทำให้มีนักสำรวจจำนวนหนึ่งเดินทางไปยัง Bering และได้เห็นช่องแคบนี้ 70 ปีต่อมา จากนั้นจึงตั้งชื่อที่แห่งนี้ว่าแหลม Dezhnev

เยี่ยมชมที่ตั้งรกรากโบราณของชาวEskimoแห่งNaukan ในสมัยศตวรรษที่ 11-12 และพื้นที่ฝังศพ Ekven ตั้งแต่สมัย 200ปีก่อนคริสตกาล ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหินและกระดูกวาฬ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งกว่าแหลม Roca ของประเทศโปรตุเกสซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของแผ่นทวีปยูเรเชีย

รับประทานอาหารกลางวันที่จุดตะวันออกสุดของทวีปยูเรเชีย จากนั้นเดินทางกลับมายัง Lorino

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: อพาร์ทเมนต์

วันที่ 7: 22 สิงหาคม 2565 - Chukchi whale hunting in Lorino

รับประทานอาหารเช้า ออกเดินเรือชมการล่าวาฬสีเทา ชมวิธีการแล่ชิ้นส่วนวาฬและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน ชาวChukchiได้รับอนุญาตให้ล่าวาฬสีเทาได้ 120-140 ตัวและวาฬกรีนแลนด์ 2-4 ตัวต่อปี ทุกท่านจะได้ลองชิมเนื้อของสัตว์ทะเลประเภทต่างๆ

เดินชมรอบหมู่บ้าน รับประทานอาหารเย็น และเข้าฟังการบรรยาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของ Chukotka

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: อพาร์ทเมนต์

*ท่านสามารถชมดนตรีจาก folklore group ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วันที่ 8: 23 สิงหาคม 2565 - Walrus traditional hunting in Akkani

เดินทางสู่ชุมชนเก่า Akkani เยี่ยมชมหมู่บ้านร่างที่ตอนนี้ใช้เป็นที่พักของเหล่านักล่าพื้นเมือง ชมอ่าวอันสวยงามที่เต็มไปด้วยซากหัวกะโหลกและกระดูกวาฬ

ชมการล่าแมวน้ำและวอลรัสแบบดั้งเดิมของกลุ่มชนพื้นเมือง สาธิตการแล่และชิมเนื้อวอลรัส รับประทานอาหารกลางวันที่ทำจากเนื้อสัตว์ทะเล เห็ด และเบอรี่ จากนั้นเดินทางกลับ Lorino และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: อพาร์ทเมนต์

วันที่ 924 สิงหาคม 2565 - Lorino – Laurentius – Anadyr

เข้าเยี่ยม office of the territorial-neighbors community of sea mammals hunters ระหว่างการประชุมช่วงเช้า ซื้อของฝาก ร่ำล่ากลุ่มนักล่าวาฬและนักชาติพันธุ์วิทยา เดินทางสู่สนามบิน Laurentius และบินกลับ Anadyr

นั่งเรือเฟอรี่กลับสู่เมือง เช็คอินเข้าโรงแรม และรับประทานอาหารกลางวัน

ชมการตกปลาแซลมอนตามชายหาดและรับประทานอาหารเย็น

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: โรงแรม Anadyr

วันที่ 1025 สิงหาคม 2565 - Anadyr

เที่ยวชมเมือง Anadyr ถ่ายภาพอนุเสารีย์ของ Grinevetsky, Rytkheu, Mandrikov และ St. Nicholas ขึ้นจุดชมวิวและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Chukotka Heritage Museum

หลังอาหารกลางวันและเดินทางไปยังท่าเรือ ในช่วงน้ำลงท่านสามารถเห็นวาฬเบลูกาและแมวน้ำจับปลาแซลมอน

รับประทานอาหารเย็นและชมการแสดง throat singing หรือการเต้นรำของ folk group

อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น

ที่พัก: โรงแรม Anadyr

วันที่ 1126 สิงหาคม 2565 - Return flight

รับประทานอาหารเช้า ซื้อของฝาก และเดินทางสู่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับไปยังมอสโคว ไฟลท์ 15:30-15:00 UTair (UT 534) และไฟลท์ต่อไปยังจุดหมายของท่าน

อาหาร: เช้า กลางวัน

ที่พัก: -

*ผู้จัดทริปสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและไฟลท์บินภายในประเทศ

 

---------------------------------

ราคานี้รวม:

 • ไฟลท์ไปกลับ Anadyr-Laurentius

 • ไฟลท์ไปกลับ Moscow-Anadyr

 • พาหนะต่างๆระหว่างเดินทางใน Chukotka (รถยนต์ แทกซี่ เรือเฟอรี่ เรือยนต์ รถ all-terrain)

 • ที่พักแบบแชร์ตามที่ระบุ

 • แคมป์  Yaranga

 • มื้ออาหารตามที่ระบุ

 • ใบอนุญาตข้ามพรมแดน

 • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติต่างๆ

 • ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์

 • กิจกรรมต่างๆระหว่างโปรแกรม

 • หัวหน้าทีมจาก Saga Expeditions (ไทย/อังกฤษ)

 • ไกด์ท้องถิ่นและนักชาติพันธุ์วิทยา (อังกฤษ/รัสเซีย)

 • เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับ Chukotka ใน Lorino

 

ราคานี้ไม่รวม:

 • ไฟลท์ไปกลับจากประเทศของท่านมายังกรุง Moscow ประเทศรัสเซีย

 • ประกันการเดินทาง

 • วีซ่ารัสเซีย (หากต้องใช้)

 • อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติม

 • ของฝากและกิจกรรมต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

---------------------------------

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย:​

 • เสื้อผ้าสำหรับหน้าร้อน (กางเกงขายาว เสื้อยืด เสื้อแขนยาว)และหน้าหนาว (เสื้อฟลีซ เสื้อคอเต่า)

 • แจ็คเก็ตกันลม

 • ชุดชั้นในแบบ thermal

 • หมวกสำหรับสภาพอากาศต่างๆ เช่น หมวกแก๊ปและหมวกกันลมระหว่างเดินเรือ

 • ถุงมือกันลม

 • ผ้า buff

 • ชุดว่ายน้ำ

 • เสื้อกันฝน

 • รองเท้าเดินป่าและร้องเท้าผ้าใบ

 • รองเท้าบูท (หากต้องการ)

 • ถุงนอนสำหรับอุณหภูมิ 0 องศา

 • ตะข่ายกันยุง (หากต้องการ)

 • ยาสระผม สบู่ ทิชชูเปียก ผ้าเช็ดตัว

 • ยาส่วนตัว

 • ครีมกันแดด

 • ยากันยุงและแมลง

 • กระเป๋าเดินทางใบใหญ่สำหรับเดินทางและใบเล็กสำหรับระหว่างวัน (25-30 ลิตร)

 • ไฟฉายคาดหัว

 • กล้องถ่ายรูปและแบตเตอรี่สำรอง

 • ถุงกันเปียกสำหรับกล้องและเอกสารต่างๆ (หากต้องการ)

 • เอกสารยืนยันประกันเดินทาง

วีซ่า

 

ผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศรัสเซีย โปรดติดต่อทีมของเราหากท่านถือพาสปอร์ตประเทศอื่นๆ

 

ไฟลท์แนะนำ

ไฟลท์ไปกลับ Bangkok-Moscow-Bangkok (~32,568 บาท)

 • 14 สิงหาคม 2565 Bangkok (BKK)-Moscow (VKO) 23:00-10:30 (+1 วัน) Turkish Airlines (TK 69/TK 413)

 • 26 สิงหาคม 2565 Moscow (VKO)-Bangkok (BKK) 20:05-15:25 (+1 วัน) Turkish Airlines (TK 416/ TK 68)

*เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

​​

---------------------------------

สมาชิก Saga Club

ท่านจะได้เป็นสมาชิก Saga Club ทันทีหลังจากทริปแรก สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้ 3% สำหรับทริปที่ 2, 5% สำหรับทริปที่ 3, 7% สำหรับทริปที่ 4 และ 10% สำหรับทุกทริปถัดไป โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถรวมกับส่วนลด Early bird ได้

 

การชำระเงินและมัดจำ

 • มัดจำ 35% เพื่อสำรองที่ในทัวร์ 

 • จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันออกเดินทาง 60 วัน หากท่านไม่สามารถชำระได้ การสำรองจะถูกยกเลิก

 • หากท่านจองทริปก่อนออกเดินทาง 60 วัน หรือหลังจากนั้น ชำระงวดเดียวทั้งหมด 100%

 

การยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ 20% ของเงินมัดจำทั้งหมดจะถูกชำระคืน หรือ ท่านสามารถเก็บ 100% ของเงินมัดจำทั้งหมดไว้เป็นเครดิตสำหรับทริปอื่นๆได้เป็นระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าในกรณีใด ๆหลังจากชำระเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียม 10% และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจาก โควิด 19 ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้ ทางบริษัทจะพยายามนำเงินคืนให้ได้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เสมอ

 • หากในระหว่างเดินทาง ท่านต้องการยกเลิกก่อนกำหนดไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ท่านได้

 

สิ่งสำคัญเพื่อทราบ

ระหว่างการเดินทาง  บริษัทจะพยายามทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน และไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่สุด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนนในแต่ละประเทศ กฎต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของบริษัท ทางบริษัทจะพยายามปรับโปรแกรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกทัวร์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่เราจะดูแลท่าน

bottom of page