top of page

แองโกล่า

Expedition to the Rare Tribes, Deserts, and Colonial Heritage of Angola

 

วันเดินทาง: 28 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565

เริ่มที่ Luanda, Angola - จบที่ Luanda, Angola

จำนวนนักเดินทาง: 8-10 ท่าน

นำโดยคุณพงศ์ จาก TEAM SAGA

ราคา:

 

 • 135,000 บาท (รวมวีซ่า; สำหรับพาสปอร์ตไทย) 

 • 118,400 บาท (ไม่รวมวีซ่า; สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติที่สามารถทำ E-Visa หรือ Visa on arrival ได้)

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท

EXTENSION: Kalandula Falls & Moon Valley

 • 8-10 สิงหาคม 2565

 • 16,650 บาท (แชร์ห้อง)

 • พักเดี่ยวเพิ่ม 2,590 บาท

วันที่ 1 (28 ก.ค.) : เดินทางสู่ Luanda

บินสู่ Luanda ประเทศอังโกล่า ไกด์รอรับท่านที่สนามบิน เช็คอินเข้าโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างรอนักเดินทางทุกท่านมาถึง

*ไฟลท์แนะนำสำหรับนักเดินทางที่บินออกจากไทย ET619/851 Bangkok-Addis Ababa-Luanda ออกเดินทาง 28 ก.ค. 01:50-12:25 (เช็คอินคืนวันที่ 27 ก.ค.)

วันที่ 2 (29 ก.ค.): Luanda - Lubango (ไฟลท์ 1.5 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้น เยี่ยมชมเมืองหลวงของประเทศอังโกล่า ทั้งตึกเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จนมาถึงตึกในยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคการค้าขายน้ำมันเฟื่องฟู ทำความรู้จักกับสังคมแองโกล่า ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับสงครามกลางเมืองอันยาวนาน กว่า 30 ปี  หลังจากนั้นบินไฟลท์ภายในประเทศไปยัง Lubango เมืองหลวงของชาวเผ่า Huila และเมืองเอกที่สำคัญที่สุดทางด้านใต้ของประเทศอังโกล่า เมื่อถึงสนามบิน ไกด์นำท่านเชคอินที่โรงแรมQuimbo do soba หรือเทียบเท่า (รวมอาหารเช้าและเย็น)

วันที่ 3 (30 ก.ค.): Lubango - Chomipapa - Huila - Lubango (2 ชั่วโมง)

 

หลังจากอาหารเช้า ไกด์อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการอพยพของมนุษย์ในทวีปแอฟริกา เริ่มตั้งแต่มนุษย์กลุ่มแรก , KHOISAN (กลุ่มคนพื้นเมืองที่พบในแถบแอฟริกาใต้ ประมาณ 22,000 ปีก่อน) วิวัฒนาการมาจนถึงการเป็นกลุ่มนักล่า กลุ่มรวมรวมอาหาร จนไปถึงกลุ่ม BOER (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางทวีปแอฟริกาตอนใต้ โดยมีเชื้อสายเยอรมัน)และกลุ่มชาวโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในแถบที่ราบสูง HUILA  หลังจากทำความเข้าใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เดินทางสู่ CHOMIPAPA ตั้งอยู่ทางใต้ LUBANGO บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของผู้สืบเชื้อสายมาจาก KHOISAN กลุ่มสุดท้าย นอกจากนี้จะได้รู้จักกับ กลุ่ม Bantu ( Bantu นั้นในแอฟริกามีถึง200-300 เผ่าโดยพูดภาษา Bantu แต่อาจแตกต่างกันในสำเนียง อาศัยกระจายในหลายประเทศ เช่น ชาวฮูตูในรวันดา บุรุนดิ มีถึง 25 ล้านคน หรือคน Shona ในซิมบาบเว )

โดยเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของทั้ง2 กลุ่ม และความสัมพันธ์ของ 2 กลุ่มนี้ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

ช่วงบ่าย เยี่ยมชม เรียนรู้ การเข้ามาของยุคอาณานิคมโปรตุเกส ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และการเข้ามาของกลุ่ม BOER เดินทางกลับ Lubango พักผ่อนตามอัธยาศัย (รวมอาหารเช้าและกลางวัน )

วันที่ 4 (31 ก.ค.): Lubango - Muila - Lubango (1 ชั่วโมง)

ในวันนี้พาท่านเยี่ยมชมเผ่า Mumuila ที่พบได้ทางใต้ของแองโกล่า เดินเล่นในตลาด ที่หญิงชาวเผ่า Mumuila และเผ่า Handa มาเลือกซื้อของ (เผ่านี้แตกต่างจาก Mumuila โดยสร้อยคอที่สวมใส่จะใส่ลูกปัดสีเขียว ขาว ) ท่านจะได้เข้าพบ กษัตริย์ของเผ่า Mumuila หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมือง CHIBIA พักรับประทานอาหารกลางวัน และนำท่านเยี่ยมชมโบสถ์ เยี่ยมชมตลาดอีกแห่ง ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นที่จำหน่ายสินค้า ของพวกลัทธิวิญญาณนิยม หรือนับถือภูตผี ในตลาดท่านจะได้เห็นสาว MUMUILA ที่มีเอกลักษณ์ในทรงผม ผมจะมีสีแดง อันเกิดจากการนำ oncula  ที่มีส่วนผสมของหินบดสีแดง ผสมเปลือกไม้ น้ำมัน บางครั้งอาจมีขี้วัว และตบแต่งประดับผมด้วยลูกปัด หญิงเผ่านี้จะใส่สร้อยคอขนาดใหญ่ โดยสี วัสดุจะเปลี่ยนไปตามอายุ และสถานะการแต่งงาน สาวเผ่านี้เวลานอนจะต้องหนุนหมอนที่ทำจากไม้คล้ายของชาวอียิปต์โบราณ และชนเผ่าในแถบ RIFT VALLEY ซึ่งจะทำให้ผมและสร้อยคอคงสภาพสวยงามตลอดเวลา 

เดินทางกลับที่พัก (รวมอาหารเช้าและกลางวัน)

วันที่ 5 (1 ส.ค.): Lubango - Ontitchau - Oncocua (ุ6 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเช้า มุ่งหน้าไปสู่เขตที่ห่างไกลที่สุดในอังโกล่า ชาวโปรตุเกสเพิ่งมาถึงที่นี่ราวปี 1950 ความห่างไกลทำให้ชนเผ่าของที่นี่ยังคงความดั้งเดิมเป็นอย่างมาก เราจะพักกันที่นี้ 3 คืน ในเขต ONCOCUA ท่านจะได้พบกับ 4 เผ่า คือ DIMBA,TUA, HIMBA,HAKAONA  ไกด์ท้องถิ่น นำท่านไปยัง เมือง DIMBA ซึ่งจะได้พบเห็นหญิงท้องถิ่นในทรงผมสไตล์ แอโฟร สวยงามแปลกตา แวะปิคนิก ทานอาหารกลางวันง่ายๆ ตอนบ่ายเดินทางถึง ONCOCUA เดินเรื่องทำเอกสารต่างๆ สำหรับการท่องเที่ยวในเขตนี้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ในเต้นท์ (รวมอาหารเช้า กลางวัน และเย็น)

วันที่ 6 (2 ส.ค.): Oncocua

หลังจากอาหารเช้า ไกด์นำท่าน สำรวจ บริเวณต่างๆ ในพื้นที่รอบๆ หากในช่วงเดือนนั้น มีงานเฉลิมฉลองพิเศษในหมู่บ้าน เราจะพาท่านเข้าชมด้วย เผ่าต่างๆ บริเวณนี้ เผ่า HIMBA ถือเป็นชนชั้นที่สูงที่สุด ลำดับถัดมา คือเผ่า TUAS เป็นเผ่านักล่า นักสะสมตั้งแต่โบราณ ส่วนเผ่า HAKAONAS เป็นเผ่าล่างสุด โดยส่วนใหญ่มักเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ 

ที่พัก เต้นท์ (รวมอาหารเช้า กลางวัน และเย็น)

วันที่ 7 (3 ส.ค.): Oncocua - Cahama - Lubango (6 ชั่วโมง)

ทานอาหารเช้า และกลับไปยังเมือง LUBANGO แวะทานอาหารกลางวันที่เมือง CAHAMA เย็นนี้เข้าพัก โรงแรม QUIMBO (รวมอาหารเช้าและกลางวัน)

วันที่ 8 (4 ส.ค.): Lubango - Caraculo - Giraul - Namibe (3 ชั่วโมง)

หลังทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง NAMIBE เมืองนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคโคโลเนียล และเป็นเมืองท่าสำคัญ ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม เมือง caraculo เมืองที่เผด็จการแห่งโปรตุเกส SALAZAR ได้ริเริ่มออกนโยบายต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้จัดส่งวัตถุดิบ ผลผลิตต่างๆ ไปยังโปรตุเกสทั้งหมดโดยบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส การขึ้นภาษี และแวะที่ oasis of giraul เพื่อชมวิวที่สวยงามและเยี่ยมชมชุมชน Ilha ungongo 

เมื่อเดินทางถึง NAMIBE เยี่ยมชมเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดินเล่น ถ่ายรูป

เข้าพัก โรงแรม IU 

(รวมอาหารเช้าและกลางวันแบบปิกนิก)

วันที่ 9 (5 ส.ค.): Namibe - Iona coast - Namib desert - Curoca - Arco (2 ชั่วโมง)

ทานอาหารเช้า นำท่านสำรวจทะเลทราย ที่มีความสำคัญในเชิงระบบนิเวศน์ และยังเป็นแหล่งอารยธรรม ประเพณี ที่เสี่ยงต่อการสูญหาย สูญพันธ์ 

นั่งรถผ่านตามจุดต่าง ๆ เช่น OASIS OF CUROCA และ ARCO แวะทานข้าวที่เมือง TOMBWA(ปิคนิค) เมืองท่าสำคัญในยุคโคโลเนียล ท่านจะได้เห็นเรือขนาดใหญ่มากมายที่ปัจจุบันก็ยังใช้ท่าเรือนี้ในการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า นำท่านเดินทางกลับสู่โรง แรม IU (รวมอาหารเช้าและกลางวันแบบปิกนิก)

วันที่ 10 (6 ส.ค.): Iona coast - Tchitundo Hulo (3 ชั่วโมง)

ทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว มุ่งหน้าไปยังใจกลางเขต MUCUBAL เขตนี้เป็นเขตสุดท้ายที่โปรตุเกสได้เข้ามาหลังสุดและปราบปรามต่อสู้กับชนเผ่า Virei เป็นศูนย์กลางการปกครองของเขตนี้ 

เยี่ยมชมสุสานของพวกลัทธิวิญญาณนิยม และเข้าชมถ้ำ ที่มีภาพฝาผนังอายุเก่าแก่กว่า20000ปี ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที ทั้งภาพวาด และภาพแกะสลัก บนหินแกรนิต ทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก ช่วงบ่ายชมหมู่บ้าน MUCUBAL ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกชนพื้นเมืองเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ในทะเลทราย

คืนนี้ พักที่เต้นท์ (รวมอาหารเช้า กลางวัน และเย็น)

วันที่ 11 (7 ส.ค.): Tchitundo Hulo - Namibe - Garganta - Lubango (3 ชั่วโมง) - Luanda (ไฟลท์ 1.5 ชั่วโมง)

หลังจากทานอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่บริเวณโตรกผา ที่เป็นที่ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาสำรวจ ตั้งรกราก ท่านจะได้พบกับเผ่า NGUENDELENGOS เผ่าเล็กๆ มีประมาณ 300 คน ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ เลี้ยงแพะ ผู้หญิงจะมีทรงผมเป็นเอกลักษณ์ หลังจากนั้นเดินทางกลับ LUBANGO แวะรับประทานอาหารกลางวัน นั่งเครื่องในประเทศกลับเมืองหลวง เข้าพักที่โรงแรม Ilha mar (รวมอาหารเช้า)

วันที่ 12 (8 ส.ค.): บินออกจาก Luanda

 

ทานอาหารเช้า ไปชอปปิ้งที่ตลาดงานคราฟต์ งานฝีมือ /แวะถ่ายรูป จุดชมวิว หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับบ้าน (รวมอาหารเช้า)

*ไฟลท์แนะนำสำหรับท่านที่เดินทางกลับไทย ET850/608 Luanda-Addis Ababa-Bangkok ออกเดินทางวันที่ 8 ส.ค. 13:50-13:30 (+1 วัน)

***EXTENSION*** (optional)

วันที่ 12 (8 ส.ค.): Luanda-Kalandula Falls (5 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปยังน้ำตก Kalandula มีขนาดใหญ่อันดับสองในแอฟริกา (อันดับหนึ่งคือน้ำตก Victoria) เข้าพักที่โรงแรม Roteiro หรือเทียบเท่า (รวมอาหารเช้า)

 

วันที่ 13 (9 ส.ค.): Kalandula Falls-Luanda (5 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเยี่ยมชมน้ำตก Kalandula ลงไปสำรวจที่ฐานของน้ำตกเพื่อชมความสวยงามจากมุมด้านล่าง จากนั้นเดินทางกลับเมืองหลวง Luanda

เข้าพักที่โรงแรม Ilha Mar หรือเทียบเท่า (รวมอาหารเช้า)

วันที่ 14 (10 ส.ค.): Luanda-Moon Valley-Departure

รับประทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่ Moon Valley หรือ Mirador de la Luna เขาหินปูนสามสีที่ก่อตัวขึ้นมาจากการกร่อนตัวจากลมและฝน ทำให้มีลักษณะเหมือนกับอยู่บนดวงจันทร์

แวะซื้อของฝากจากตลาด Art and craft market รับประทานอาหารกลางวันและนำท่านไปยังสนามบินเพื่อขึ้นไฟลท์กลับบ้าน

*ไฟลท์แนะนำสำหรับท่านที่เดินทางกลับไทย ET850/628 Luanda-Addis Ababa-Bangkok ออกเดินทางวันที่ 10 ส.ค. 13:50-13:30 (+1 วัน)

---------------------------------

ราคารวม:

 • ที่พักตามกำหนดการเดินทาง

 • ไฟลท์ภายในประเทศ Luanda-Lubango-Luanda

 • ไกด์ชาวไทย

 • ไกด์ท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ชนเผ่า

 • อุปกรณ์แคมปิ้ง (ยกเว้นถุงนอน)

 • อาหารในช่วงวันที่ตั้งแคมป์

 • อาหารตามกำหนดการเดินทาง

 • น้ำดื่ม

 • ตั๋วเข้าชมสถานที่ตามรายละเอียดในแผนการเดินทาง (พิพิธภัณฑ์ อุทยานธรรมชาติ เมือง ฯลฯ)

 • รถมินิบัสปรับอากาศและรถ 4x4 ในบางช่วง (ลูกค้า 3 ท่านต่อคัน)

 • ค่าถ่ายรูปชนเผ่า

ราคาไม่รวม:

 • ไฟลท์ไป-กลับ ระหว่างประเทศ

 • อาหารและเครื่องดื่มนอกจากที่ระบุไว้

 • ทิปไกด์และคนขับรถ

 • ประกันการเดินทาง

 • ค่าตรวจโควิด (หากต้องใช้)

---------------------------------

สมาชิก Saga Club

ท่านจะได้เป็นสมาชิก Saga Club ทันทีหลังจากทริปแรก สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษดังนี้ 3% สำหรับทริปที่ 2, 5% สำหรับทริปที่ 3, 7% สำหรับทริปที่ 4 และ 10% สำหรับทุกทริปถัดไป โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถรวมกับส่วนลด Early bird ได้

 

การชำระเงินและมัดจำ

 • มัดจำ 50% เพื่อสำรองที่ในทัวร์ 

 • จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันออกเดินทาง 60 วัน หากท่านไม่สามารถชำระได้ การสำรองจะถูกยกเลิก

 • หากท่านจองทริปก่อนออกเดินทาง 60 วัน หรือหลังจากนั้น ชำระงวดเดียวทั้งหมด 100%

 

การยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ 20% ของเงินมัดจำทั้งหมดจะถูกชำระคืน หรือ ท่านสามารถเก็บ 100% ของเงินมัดจำทั้งหมดไว้เป็นเครดิตสำหรับทริปอื่นๆได้เป็นระยะเวลา 2 ปี จากวันที่ยกเลิก

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าในกรณีใด ๆหลังจากชำระเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียม 10% และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้

 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจาก โควิด 19 ท่านจะได้รับค่าทัวร์คืนทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางบริษัทได้ชำระไปล่วงหน้าและไม่สามารถนำคืนได้ ทางบริษัทจะพยายามนำเงินคืนให้ได้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกทัวร์เสมอ

 • หากในระหว่างเดินทาง ท่านต้องการยกเลิกก่อนกำหนดไม่ว่าจากสาเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ท่านได้


 

สิ่งสำคัญเพื่อทราบ

ระหว่างการเดินทาง  บริษัทจะพยายามทำให้ท่านได้เพลิดเพลิน และไปยังจุดหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมอย่างครบถ้วนและตรงเวลาที่สุด อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพถนนในแต่ละประเทศ กฎต่างๆ ของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของบริษัท ทางบริษัทจะพยายามปรับโปรแกรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด กับลูกทัวร์ ความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่เราจะดูแลท่าน

bottom of page